PT

Trần Hoàng Lâm

PositionHuấn luyện viên cá nhân
Experience2 năm
My skill
Tăng cơ 100%
Giảm mỡ 100%
Giải phẫu cơ 100%
Dinh dưỡng 100%
Chấn thương 100%

HLV Trần Hoàng Lâm hiện đang là Personal Trainer tại Trung tâm 123GYM_56 Tô Hiệu với hơn 2 năm kinh nghiệm giảng dạy trong ngành Fitness.

Thông tin cơ bản về HLV Lâm:

Họ và tên: Trần Hoàng Lâm

Chứng chỉ:

  • Danh hiệu FM (Fitness Mentors) hay Cố Vấn Thể Dục.
  • Danh hiệu “Best Personal Trainer” năm 2021.

Thế mạnh: Am hiểu về Giải Phẫu Cơ, Xây dựng Meal Plan (Dinh Dưỡng), Tư vấn hạn chế 100% Chấn Thương, Chuyển động nền tảng + Chuyển hoá và trao đổi chất…

PT