Yoga

HLV Vân Virya

PositionHuấn luyện viên Yoga
Experience5 năm
Biography
HLV Vân Virya tại 123 GYM và La Charme có hơn 13 năm kinh nghiệm tập luyện Yoga, 5 năm kinh nghiệm dạy Yoga, chuyên về Yoga cổ điển.
My skill
Classical Yoga 100%

HLV Vân Virya hiện đang là HLV Yoga tại Hệ thống Trung tâm thể thao cao cấp 123 GYM & La Charme Health club.

Thông tin cơ bản về HLV Vân Virya:

Họ và tên: Vũ Thị Thanh Vân

Chứng chỉ: Bằng 200 giờ Giáo viên Yoga Quốc tế do Trung tâm đào tạo Sivananda Yoga Việt Nam cấp.

Kinh nghiệm:

  • Hơn 13 năm kinh nghiệm tập luyện Yoga
  • Hơn 5 năm kinh nghiệm dạy Yoga
  • Chuyên về Yoga cổ điển