HLV Ocean

PositionHuấn luyện viên Group X
Experience7 năm
My skill
123 Fight 100%
123 FirmUp 100%
123 Dance 100%
123 Spin 100%
Bums & Tums 100%
Cardio & Core 100%

HLV Ocean hiện đang là HLV bộ môn Group X tại 123 GYM và La Charme Health Club với 7 năm kinh nghiệm.

Thông tin cơ bản về HLV Ocean:

Họ và tên: Trịnh Nam Dương

Chứng chỉ:

  • Bằng thể dục thẩm mĩ
  • Bằng BodyCombat IMT và AIM1
  • Chứng chỉ khóa đào tạo GroupX Manager của Lesmils

Bộ môn: 123Fight, 123Firmup, 123Dance, 123Spin, Bum&Tum, Cardio&Core…

Hiện đang là Manager Class của Hệ thống trung tâm thể thao cao cấp 123Gym và La Charme, có kinh nghiệm về fitness sâu rộng và nắm chắc kiến thức về GroupX.

123 Spin