HLV Mia

PositionHuấn luyện viên Group X
Experience5 năm
My skill
123 Cardio 100%
Bums & Tums 100%
Aerobics 100%

HLV Mia với hơn 5 năm kinh nghiệm dạy các bộ môn như Aerobics, Bums & Tums, 123 Cardio… hiện đang là HLV Group X tại 123 GYM và La Charme.

Thông tin cơ bản về HLV Mia:

Họ tên: Nguyễn Phương Trà Mi

Bộ môn: 123 Cardio, Bums & Tums, Aerobics…