HLV Kevin

PositionHuấn luyện viên Group X
Experience2 năm
My skill
Bums & Tums 100%
123 FirmUp 100%
CoreFit 100%

HLV Kevin có hơn 2 năm kinh nghiệm dạy Group X và hiện đang là HLV tại 123 GYM & La Charme Health Club. Bộ môn dạy chính: 123FirmUp, Bums & Tums, Corefit

Thông tin cơ bản về HLV Kevin:

Họ tên: Phạm Thái Sơn

Bộ môn: 123FirmUp, Bums & Tums, Corefit

Group-X