HLV Elly

PositionHuấn luyện viên Group X
Experience3 năm
My skill
Bums & Tums 100%
Zumba 100%
CoreFit 100%

HLV Elly hiện đang giảng dạy bộ môn Group X tại 123 GYM và La Charme Health Club\

Thông tin cơ bản về HLV Elly:

Họ tên: Bùi Phương Anh

Bộ môn: Zumba, Bums & Tums, Corefit

Với kinh nghiệm giảng dạy tại nhiều cơ sở Fitness, HLV Elly hiện đứng lớp môn Zumba, Bums & Tums, Corefit tại 123 GYM và La Charme.