Tập thử

ĐĂNG KÝ TẬP THỬ

123 GYM Lê Hồng Phong Plus Số 1 lô 2B Lê Hồng Phong, Hải Phòng (đối diện Media Mart).

123 GYM Tô Hiệu Trường Thọ Spa – 56 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng.

La Charme Health Club Tầng 5, Tòa nhà Bạch Đằng, 268 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.

123 GYM 97 Bạch Đằng Tầng 3, Toà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.